2011
02.01

Software Features – LIVE

PHOENIX4 LIVE oferuje Wam wszystko czego potrzebujecie w Waszej dyskotece czy też na pokazie„w drodze“…

 • Obsługiwane intuicyjnie oprogramowanie Laserlive
 • Bezpośredni dostęp do ponad 600 zaprogramowanych efektów
 • Możliwość zapisu do 880 kompletnych animacji / efektów do każdego pokazu
 • Emisja z maks. 8 indywidualnych projektorów laserowych
 • 8-krotna emisja matrycy w czasie rzeczywistym (przypisanie w czasie rzeczywistym danego efektu do danego projektora)
 • Funkcja pościgu dla projektorów laserowych (tzn. Funkcja US Blastera)
 • Łatwość także samodzielnego programowania poszczególnych efektów
 • Wiele wspaniałych funkcji z PHOENIX4 PRO jak np.: hiddenlines, masking, scanlimits, sparkling, strobes, do 30 warstw na każdy efekt, morphing kolorów, morphing zdjęć
 • Każdy efekt może trwać do 10 minut.
 • Programowanie na osi czasu
 • Możliwe stałe i zmienne przypisanie konkretnego lasera do poszczególnych efektów
 • Możliwy DMX-in dla sterowania interaktywnego z zewnętrznych sterowników DMX. Możliwość przypisania jednego adresu startowego dla wszystkich funkcji lub części.
 • DMX-out (8 x 512 DMX-Channels)
 • Przyciski szybkiego dostępu DMX do skróconego programowania US Blasterów, ruchomych głowic, stroboskopów, ekranów itd.
 • Przycisk FOG- z maks. 24 kanałami DMX (tzn. możliwość jednoczesnego lub kolejnego sterowania zaprogramowanymi generatorami mgły)
 • Funkcja Sound-to-Laser z indywidualnymi ustawieniami bpm dla poszczególnych efektów.
 • Autorun efektów laserowych
 • 10 interaktywnych suwaków do bezpośrednich zmian efektów podczas emisji – między innymi przejścia kolorystyczne, efekty stroboskopowe, ruchy na wszystkich osiach, dostosowania Scan-Speed i wiele innych.
 • (Crossovereffekte) Efekt przejścia między dwoma motywami (efekty krzyżowania sie
 • Przyciski grupowe i ustawień wstępnych
 • Oś czasu dla kreowania scen dla małych pokazów
 • Możliwość stosowania bezpłatnej funkcji SMS-4-Laser w połączeniu z telefonem komórkowym
  I-Phone
 • Możliwość używania również na PDA (funkcja dostępna opcjonalnie)
 • Możliwość jednoczesnego użycia maks. 8 przycisków efektowych dzięki funkcji Multieffekt-Hold
 • Możliwość użycia gotowych urządzeń i klawiatur MIDI.
 • Doskonała współpraca z nowym urządzeniem MIDI Akai APC-40 z własnym interfejsem.
 • Indywidualne ustawienia skanera dla maks. 8 projektorów laserowych o 3 światach projektowych każdy, włącznie z korekcją kolorów, ustawieniami skanera, strefami bezpieczeństwa, rozmiarami i pozycjami jak również korektami geometrycznymi na wszystkich osiach (włącznie ze strefami Traped i Clipping).
 • Inteligentna tabela wiązek laserowych (Beamtable) z 50 pojedynczymi wiązkami. Możliwość zdefiniowania obracających się kwadratów i zdjęć także jako promień (super dla kul lustrzanych). W ten sposób promienie dopasowują się szybko do każdej inscenizacji i nie ma potrzeby zajmowania się nimi w poszczególnych efektach!
 • Wielojęzykowość – możliwość szybkiego dodania nowych języków
 • Możliwość indywidualnego graficznego dostosowania interfejsu.