2011
02.01

– PRO –

Wersja – PHOENIX4 PRO / PROplus

    

Oprogramowanie Phoenix4 PRO / Proplus jest intuicyjnym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem multimedialnym, za pomocą którego możliwe są prezentacje laserowe obsługiwane przez maks. 32 projektorów laserowych.

New at Phoenix4 PRO/PROLUS

Output quality
Show your shows with PHOENIX4 in a new light and increased quality. Program optimization made it possible to output the animations even brighter, sharper and more fluid your laser projector. Experience the difference with your audience.

Animation Library
Experience a completely new way to visually program your laser shows. With the Phoenix4 PRO Library you organize Beam and motion graphics as clearly as never before. Benefit of a single- and multi-frame representation of ILDA, PHO and PFF files in the preview. Suit yourself the library to your requirements and extend it with new animations. Add the animations by a double click to the timeline and program as quickly as never before.

New Animations
With PHOENIX4 you get a amazing quantity of great animation produced by professional graphic designers. With over 3,500 Beam- and graphic animation with over 50,000 frames, sorted by topic at categories, you can now program-beam and graphic shows at incredible speed.

Catalog integrated
In Phoenix4 sharing for your self-programmed laser shows has been simplified. The animation catalog is now integrated into the shows and does not need to be specially saved or loaded along with the show. So you can hand over your shows to your customers quickly and easily.

Runtext
Amaze your audience with dynamic runtext animations. In a split second you create of a simple runtext a 3dimensional look-a-like font animation that runs on the screen. By presets, you get suggestions for modeling your own creations.

Customizable effect groups
Organize effects by drag ‘n drop, so that your most commonly used effects now are directly situated where you have a fast access to it, is now easily possible with PHOENIX4 PRO / PROPLUS. As clearly symbols they can be re-grouped and moved for an effective workflow.

Improved World settings
Customize your world settings so that it fits perfectly to the projection environment. With the precise adjustable values of the geometric correction, you can even do adjustments to the surface conditions on distant objects.

Nasze filmy instruktażowe i podręczniki niezwykle skracają czas wdrożenia się a na jeszcze lepszy początek, w przypadku zgłoszeń indywidualnych proponujemy osobistego instruktora. Nie ma potrzeby wielodniowego przedzierania się przez podręczniki czy instrukcje, wystarczy zacząć od jednego z gotowych, zaprogramowanych przez nas pokazów. Na chwilę obecną dysponujemy 170 pokazami i ciągle powstają nowe. Dzięki osi czasu (TimeLine) tworzenie pokazu multimedialnego jest tak proste, jak obróbka filmu za pomocą dowolnego softwareu, kompatybilnego z Windowsem. I ponieważ programowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, istnieje możliwość edycji i oczywiście zapisu poszczególnych funkcji nawet w trakcie trwającego już pokazu. Wszystkie funkcje i elementy laserowego show są programowane i synchronizowane na osi czasu – bez względu na rodzaj obrabianego pliku (MP3, WAV, Winamp) czy zastosowania SMPTE-TimeCodeSignal. Jednocześnie filmy są synchronizowane z efektami laserowymi, DMX oraz MIDI. Wizualizacja WAV ułatwia synchronizację wzrokową a markery Time Beat dogrywają imprezę pod kątem czasu. Nowa funkcja PHOENIX4 -Recording umożliwia użytkownikowi stworzenie w przeciągu kliku chwil kompletnego i perfekcyjnie zsynchronizowanego show. Zaprogramowane na gotowo efekty mogą być zapamiętane na klawiaturze PC lub MIDI aby następnie być załączane w rytm muzyki. PHOENIX4 kopiuje wtedy w pełni automatycznie dane efekty do osi czasu i dodatkowo zezwala użytkownikowi na edycje wszelkiego rodzaju. Funkcja Recording znajduje zastosowanie dla wszystkich pokazów laserowych, DMX czy video.

Phoenix4 PRO /PROplus jest wieloekranowy. Możliwość nadzoru wszelkich pokazów laserowych, video i świetlnych na jednym monitorze bez utraty kontroli nawet na chwilę, ze względu na brak konieczności „przeskakiwania” pomiędzy monitorami. Jednakże oczywiście praca na 2-3 monitorach jest o wiele bardziej przyjemna i luksusowa…

Aby ze zwykłego pokazu laserowego zrobić absolutne wydarzenie, możecie sięgnąć do przeszło 190 efektów z archiwum i je ze sobą przemieszać. Dzięki wszystkim profesjonalnym funkcjom, jakie oferuje na dzisiaj oprogramowanie laserowe, tworzycie nie tylko po prostu pokaz medialny, lecz otrzymujecie możliwość podarowania Waszym gościom niezapomnianego przeżycia.

Dzięki Phoenix4 Pro /Proplus możecie rozwijać bez żadnych ograniczeń Waszą kreatywność. Szybko i łatwo programujecie animacje w trójwymiarze. Phoenix4 może być obsługiwany za pomocą DMXa, MIDI, Joysticka lub klawiatury PC a oferuje absolutnie wszystkie funkcje profesjonalnych pokazów laserowych jak np.: Depth Cueing, SoftColor, SoftBlanking, HiddenLine, Bspline-Curves, Scnalimits, przekształcenia geometryczne, morphing kolorów i zdjęć, jak również przeróżne czcionki do napisów.

Funkcje DMX poszerzają dodatkowo elastyczność Phoenix4 PRO /PROplus. Zaprogramowaliśmy przeszło 2.000 instalacji i zapisaliśmy jako zdjęcia. Ten edytor instalacji pozwala na poszerzenie biblioteki o własne instalacje, sceny i sekwencje. Za pomocą Drag & Drop umiejscowicie wszystko w prosty sposób na osi czasu, a w razie potrzeby przekopiujecie wszystkie sceny do innego pokazu.

Jedynie dokładna synchronizacja całokształtu z plikami video tworzy niepowtarzalny pokaz multimedialny z laserowego show. Emisja może odbywać się nawet w HDTV.

Phoenix4 PRO /PROplus oferuje jako pierwszy na świecie wizualizację całej sceny w 3D zsynchronizowaną z oświetleniem, laserem i muzyką w czasie rzeczywistym. W ten sposób możecie zaprezentować Wasz pokaz klientom przed właściwym show – w takiej postaci, w jakiej będzie później wyglądał – bez potrzeby budowania czegokolwiek…

Hardware Requirements

– Window PC with Windows XP or VISTA, Windows 7 (32 Bit & 64 Bit) or Windows 8 (32 Bit & 64 Bit)
(no support for virtual environments and Mac hardware)
– min. 2 GHZ (Duocore 2×2 recommended), 2GB RAM Memory (4GB recommended), 10 GB
hard disk, 128MB graphics card (256MB recommended) with OpenGL and DirectX 9.0 (or
higher)
– 15“screen with min. XGA (1024×768) resolution (recommended. 1240×1024), better 2 monitor
– Keyboard, mouse

Optional:

– external DMX-control desk
– Midi-Keyboard
– Joysticks
– DMX-equipment of all kind

Prosimy o przeczytanie opisu szczegółów

Raster-Frame-Animations are very interesting for many people.